top of page
  • תמונת הסופר/תElad Raveh

Train the Trainer

חשבו כמה דקות על המילה 'זקנה',


אני משער שחלקכם מעלים ברגעים אלו מילים או מושגים רבים שעוסקים בקושי, באתגרים, במוגבלות, מחלות ואולי גם חוסר רלוונטיות.


התפיסות הללו שמושרשות טוב טוב בציבוריות ובאמצעי התקשורת מקורן בתפיסה של גילנות, אך הן משפיעות לא פעם על הדרך בה אנו חושבים שיש לנהוג באוכלוסיה המבוגרת בארץ.


או אולי יותר מדויק, על האמונה ביכולת שלנו ושל הזקנים להשפיע על דרך ההזדקנות.


במאי 2020 עברה החלטת ממשלה שעתידה על המבוגרים הסובבים אותנו וגם עלינו עוד מספר לא רב של שנים.


החלטה על קידום עולם המטפלים הסיעודיים.


המטפלות (רובן נשים) סובלות לא פעם מ'יחסי ציבורי' לא מוצלחים במיוחד.


רואים בהן בעיקר עובדות משק בית שעוסקות בניקיון ובסיעוד לפי צורך.


זאת על אף שהן הדמויות המרכזיות ביותר בטיפול בזקן, נמצאות עמו שעות רבות ומסורות לכל צרכיו.


משרדי הממשלה הביטוח לאומי והג'וינט הכירו בחשיבותן של המטפלות וקידמו החלטה ופעולות שעתידים לשנות את עולם הסיעוד דרך יצירת מדרג תפקידים להתפתחות מקצועית תוך הכשרה מסודרת ומלווה שתתן למטפלות כלים מקצועיים שעיקר מטרתן לקדם את הזקן לעצמאות, למנוע הדרדרות במצבו תוך עידוד לאורח חיים פעיל ובריא, תמיכה רגשית ועוד.


אתמול נוספה אבן דרך נוספת לתהליך המבורך עם סיום הכשרת המנחים

(Train The Trainers) הראשונה לקורס 'מטפל מיומן' באזור רמלה לוד.


לאחר פיתוח אינטנסיבי של קורס המטפל החדשה לפי מדרג התפקידים החדש, יצאנו לדרך בפיתוח והנחיה של הכשרת מנחים


16 מנחות חלוציות מחברות סיעוד שונות סיימו

תהליך למידה שהחל בדצמבר האחרון. לאורך 12 מפגשים לימדנו על מיומנויות הנחיה

וכלים להובלת הקורסים החדשים למטפלים. כל זאת לפי התפיסה החדשה השמה במוקד

את שמירת התפקוד, מניעת הידרדרות הזקן והכוונה להזדקנות מיטבית.


מעל ל- 10 מנחות כבר החלו בפתיחת קבוצות

מטפלים בשטח שעתידות להיות מוסמכות כ'מטפל מיומן' ולהוביל את השינוי בבית הזקן.


ואם נחזור לתחילת הפוסט,

כשאתם חושבים על המילה 'זקנה', נסו גם לחשוב על מילה אחרת לא רחוקה משם כמו 'סבתא' ותראו שעולות מחשבות אחרות על אותו הגיל ועל אותה אוכלוסיה שכולנו חפצים בקיומה והזדקנותה בטוב ובכבוד.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page